🎉 We’re excited to announce that we’ve officially changed our name to Oobeya.

As part of our objective to be the stand-out product for software development organizations that are eager about getting complete visibility into software quality and productivity, we’re excited to announce that QA Dashboard is rebranding as Oobeya.

Visit website oobeya.io


And Why You Should Be Better In Code Review

Tips for being a better code reviewer, creating better pull requests, and accelerating with pull request analytics…

The code review process is an essential key to maintaining and improving product quality. But it can also be a bottleneck, unnerving activity for your development team, and may reduce your development productivity


Yazılım geliştirmenin en iyi pratiklerini araştırırken Clean Code serisinin yazarı ve Agile Manifesto’nun da yaratıcılarından olan Robert C. Martin (Uncle Bob) tarafından yayımlanan Programcının Yemini (The Programmer’s Oath) metninin Türkçe’de henüz bir çevirisinin olmadığını fark ettim.

Yazılım geliştiriciler / programcılar açısından değerli bir üretim olarak gördüğüm bu metni çevirerek Türkçe…


See the practical steps to control software quality and meet the software intelligence to level up.

Photo by Max Duzij on Unsplash

All the product teams want to deliver high-quality products to the end-users in order to meet customer needs and enhance customer satisfaction. …


Bu yazıda etkin bir docker kullanımı için anlaşılması gereken özelliklerden docker volume’ü inceleyeceğiz. Amacımız bazılarımız için fark edilmemiş ya da önemsenmemiş bir özelliği öne çıkarmak ve bu konuda Türkçe bir kaynak oluşturmak.

Yazının giriş bölümünden sonra docker volume’ün dört farklı kullanımını inceleyeceğiz: komut satırı, Dockerfile, docker-compose, volume api… Bu bölümü…


Temiz kod yazmak yazılım geliştiriciler için çok değerli bir yetenek olsa da bu yeteneğe çoğunlukla hak ettiği önem verilmiyor ve zamanla yazılım geliştiriciler de bu değeri fark etmez hale geliyor.

Kod kalitesi, yazılım projelerinde de günlük maliyeti nedeniyle arka plana itiliyor ve kod kalitesinin ürün için sağlayacağı toplam getiriden yararlanma…

Emre Dundar

Product Manager @Oobeya, writes about software development, code quality, DevOps - https://oobeya.io - https://www.linkedin.com/in/emredundar/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store